PROAVIATE je schválená ako výcviková organizácia na základe vyhlásenia - SK.DTO.14. Na základe tohto vyhlásenia poskytujeme:

  • teoretickú výučbu PPL(A) (Private Pilot Licence - Airplane)
  • teoretickú výučbu LAPL(A) (Light Aircraft Pilot Licence - Airplane)
  • teoretickú výučbu SPL (Sailplane Pilot licence)
  • teoretickú výučbu FI(S) (Flight Instructor Sailplane)
  • opakovací seminár FI(S)

PROAVIATE je držiteľom osvedčenia ako schválená výcviková organizácia - SK.ATO.16 (Approved Training Organisation) podľa EASA štandardov. Na základe tohto osvedčenia poskytujeme:

  • teoretický výcvik  ATPL (Airline Transport Pilot Licence).

Na stiahnutie

Potvrdenie o prijatí vyhlásenia SK.DTO.14

Osvedčenie schválenej výcvikovej organizácie SK.ATO.16

Predstavujeme

PROAVIATE je skupina profesionálov, ktorí svoju kariéru, ale aj voľný čas, venujú civilnému letectvu, doma aj v zahraničí.

Vízia

Ponúknuť našu expertízu, zabezpečiť komplexné teoretické školenia a tak napĺňať najvyššie aviatické štandardy. Veríme, že dobrá znalosť teórie je najlepším základom.

Stratégia

Poskytnúť kvalitnú leteckú teóriu a odborné konzultácie, ktoré vychádzajú z našej praxe, a tak prispievať k rozvíjaniu letectva.
excellence starts from knowledge

Používaním stránok www.proaviate.sk vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača.