Náš tím sa tvorí skoro 30 nezávislých expertov

  • ktorí patria k špičke vo svojej oblasti
  • skupina talentov s víziou, s víziou neustále dosahovať nadštandartné výsledky v prospech nášho klienta v ktorej koľvek oblasti letectva

Okrem konzultačných činností je PROAVIATE výcviková organizácia na základe vyhlásenia - SK.DTO.14. Na základe tohto vyhlásenia poskytujeme:

  • teoretickú výučbu PPL(A) (Private Pilot Licence - Airplane)
  • teoretickú výučbu LAPL(A) (Light Aircraft Pilot Licence - Airplane)
  • teoretickú výučbu SPL (Sailplane Pilot licence)
  • teoretickú výučbu FI(S) (Flight Instructor Sailplane)
  • opakovací seminár FI(S) (Refresher training FI(S))
  • opakovací seminár FE(S) (Refresher training FE(S))

PROAVIATE je držiteľom osvedčenia ako schválená výcviková organizácia - SK.ATO.16 (Approved Training Organisation) podľa EASA štandardov. Na základe tohto osvedčenia poskytujeme:

  • teoretický výcvik  ATPL (Airline Transport Pilot Licence)
  • teoretický výcvik kvalifikačná kategória IR (Instrument rating)

Na stiahnutie

Potvrdenie o prijatí vyhlásenia SK.DTO.14, Schválenie výcvikového programu pre FE(S)

Osvedčenie schválenej výcvikovej organizácie SK.ATO.16

Schválenie výcvikového kurzu ATO

Predstavujeme

PROAVIATE je skupina profesionálov, ktorí svoju kariéru, ale aj voľný čas, venujú civilnému letectvu, doma aj v zahraničí.

Vízia

Ponúknuť našu expertízu, zabezpečiť komplexné teoretické školenia a tak napĺňať najvyššie aviatické štandardy. Veríme, že dobrá znalosť teórie je najlepším základom.

Stratégia

Poskytnúť kvalitnú leteckú teóriu a odborné konzultácie, ktoré vychádzajú z našej praxe, a tak prispievať k rozvíjaniu letectva.
excellence starts from knowledge