Náš tím sa tvorí skoro 30 nezávislých expertov

  • ktorí patria k špičke vo svojej oblasti
  • skupina talentov s víziou, s víziou neustále dosahovať nadštandartné výsledky v prospech nášho klienta v ktorej koľvek oblasti letectva

Okrem konzultačných činností je PROAVIATE výcviková organizácia na základe vyhlásenia - SK.DTO.14. Na základe tohto vyhlásenia poskytujeme:

  • teoretickú výučbu PPL(A) (Private Pilot Licence - Airplane)
  • teoretickú výučbu LAPL(A) (Light Aircraft Pilot Licence - Airplane)
  • teoretickú výučbu SPL (Sailplane Pilot licence)
  • teoretickú výučbu FI(S) (Flight Instructor Sailplane)
  • opakovací seminár FI(S) (Refresher training FI(S))

PROAVIATE je držiteľom osvedčenia ako schválená výcviková organizácia - SK.ATO.16 (Approved Training Organisation) podľa EASA štandardov. Na základe tohto osvedčenia poskytujeme:

  • teoretický výcvik  ATPL (Airline Transport Pilot Licence)
  • teoretický výcvik kvalifikačná kategória IR (Instrument rating)

Na stiahnutie

Potvrdenie o prijatí vyhlásenia SK.DTO.14

Osvedčenie schválenej výcvikovej organizácie SK.ATO.16

Schválenie výcvikového kurzu ATO

Predstavujeme

PROAVIATE je skupina profesionálov, ktorí svoju kariéru, ale aj voľný čas, venujú civilnému letectvu, doma aj v zahraničí.

Vízia

Ponúknuť našu expertízu, zabezpečiť komplexné teoretické školenia a tak napĺňať najvyššie aviatické štandardy. Veríme, že dobrá znalosť teórie je najlepším základom.

Stratégia

Poskytnúť kvalitnú leteckú teóriu a odborné konzultácie, ktoré vychádzajú z našej praxe, a tak prispievať k rozvíjaniu letectva.
excellence starts from knowledge