PROAVIATE - objednávka

Po odoslaní objednávky Vás budeme čo najskôr kontaktovať pre poskytnutie ďalších informácii a dohodnutie termínu Vami vybraného kurzu. Objednávka sa stáva záväznou až po potvrdení termínu kurzu.

Invalid email address.
Invalid Input

Osobné údaje


Invalid Input
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
Invalid Input

Korešpondenčná adresa


Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Fakturácia na firmu


Invalid Input

Firemné údaje

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Ostatné údaje


Uvedené údaje sú nevyhnutné na splnenie oznamovacej povinnosti voči Dopravnému úradu a budú použité iba na tento účel.

Pozri NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, časť FCL.015 a formulár Dopravného úradu - (Oznámenie o začatí teoretického a letového výcviku)

Adresa trvalého pobytu

Vyplňte len v prípade, ak je korešpondenčná adresa rozdielna od adresy trvalého pobytu.


Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input

Nasledovné údaje vyplňte len v prípade, ak ste už držiteľom Preukazu spôsobilosti, Zdravotného osvedčenia alebo Osvedčenia rádiotelefonistu.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input